Website Banner

   
ประเทศพม่า
แดนมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำอิรวดี
พม่าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่  23  กรกฎาคม   พ.ศ.2540
 
 
ธงชาติพม่า
         มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย
  • สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
  • สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
  • ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ
ชื่อทางการ
:
สหภาพพม่า
พื้นที่
:
653,740   ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง 
:
เนปีดอว์
ดินแดน
:
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทย
ที่ตั้ง ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กม.)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว 235 กม.) และไทย (2,401 กม.)
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กม.) และบังกลาเทศ (193 กม.)
ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล     
รูปแบบการปกครอง  
:
ระบอบเผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council หรือ SPDC) โดยประธาน SPDC เป็นประมุขของประเทศ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
สภาพทางเศรษฐกิจ  :
ด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ ดำเนินการด้านเกษตรกรรม, อุตสาหกรรมเบา ภาครัฐจะควบคุมกิจการด้านพลังงาน, อุตสาหกรรมหนักและการค้าข้าว นับแต่ ปี1999 เป็นต้นมา  รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น รัฐวิสาหกิจภายในประเทศขาด ประสิทธิภาพ การแปรรูปไม่ประสบผลสำเร็จ การค้ากับต่างประเทศต่ำเป็นผลจากตลาดมืด
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัจจุบันคือความไม่มีเสถียรภาพด้านการเงินและการคลัง จัดเป็นประเทศยากจน ในระยะสั้นคาดว่าการเติบโต เศรษฐกิจจะต่ำจากการดำเนินนโยบายภาครัฐ, ปัญหา การเมืองภายในประเทศ, การลงทุนจากต่างประเทศน้อย และการขาดดุลการค้
สัญลักษณ์
:
มหาเจดีย์ชเวดากอง
 
 
ตราแผ่นดินของพม่า
ชาติพันธุ์  
:
ชนเผ่า 8 เชื้อชาติ  คือพม่า  ฉาน   กะเหรี่ยง   ยะไข่   คะฉิ่น   คะยา   ฉิ่น   มอญ  
เงินตรา
:
จ๊าด  1,000 จ๊าด มีค่าประมาณ  30 บาท 
 
 
เงินสกุลจ๊าด
ภาษา
:
ภาษาราชการพม่า
ศาสนา
:
พุทธ
การแต่งกาย
:
ชาวพม่าทั้งชายหญิงนิยมนุ่งโสร่ง  ผ้าถุงและรองเท้าแตะคีบมากกว่านุ่งกางเกง
อาหาร
:
หล่าเพ็ด  (Lahpet) เป็นอาหารประจำชาติของพม่าที่มีลักษณะคล้ายกับยำเมี่ยงของไทย โดยรับประทานกับเครื่องเคียง เช่น ใบชาหมัก กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เป็นต้น
 
 
หล่าเพ็ด
ดอกไม้
ประจำชาติ
 
ดอกประดู่
 
 
 
ดอกประดู่
ทรัพยากร
:
สัตว์น้ำ    ป่าไม้   ข้าวเจ้า
สถานที่สำคัญ
 
:
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า คำว่า ชเว (Shwe) หมายถึง ทองคำ ส่วน ดากอง มาจากคำว่า Dagon หรือ ตะเกิง ซึ่งเป็นนามเดิมของนครย่างกุ้ง “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” มีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500ปี ตั้งแต่ครั้งนครย่างกุ้งยังเป็นของชาวมอญ ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3พระองค์ พระเจดีย์ แรกเริ่มสร้างมีความสูง 18เมตร ปัจจุบันมีความสูง 98เมตร
สภาพเศรษฐกิจ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเพาะปลูกเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เขตเกษตรกรรมคือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี และแม่น้ำสะโตง ปลูกข้าวเจ้าปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญ
ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่สำคัญ
เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป
ตลาดส่งออกที่สำคัญ
ไทย อินเดีย จีน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
จีน สิงคโปร์ ไทย
 
 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ข้อควรรู้
 
:
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 รัฐบาลพม่าประกาศเปลี่ยนธงชาติและตราประจำชาติอย่างเป็นทางการ แต่ยังใช้ชื่อเดิมคือ สหภาพพม่า(the Union of Myanmar) ส่วนชื่อประเทศใหม่ตามรัฐธรรมนูญ คือสาธารณรัฐสหภาพพม่า (the Republic of the Union of Myanmar)
ภาษาพม่าวันละคำ
 
 
สวัสดี         มิงกะลาบา
ขอบคุณ      เจซูติน  บาแด
ขอโทษ       ควินโละ  บ่าหน่อ
ลาก่อน       ตุ้ย บ่า โอ่ง แม๋
 
Current Pageid = 183