Website Banner
     
 

 
     
     
 
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 64
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1367
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4548
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 237402
                                                 ตารางกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559                                  
 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560        กีฬาภายในระดับปฐมวัย
 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560        งานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้า
                                       เซนทรัลพลาซ่า  ระยอง
 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559        สอบการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  
 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559        สอบการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  
 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์
 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559        สอบวัดผลโดยใช้ข้อสอบกลาง ป.1 ป.2 และ ป.5
Current Pageid = 162