Website Banner


 
 
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้
หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
                                  สีน้ำเงิน    หมายถึง  สันติภาพ และเสถียรภาพ
                                 
สีแดง       หมายถึง  ความกล้าหาญ และการมีพลวัติ
                                 
สีขาว       หมายถึง  ความบริสุทธิ์
                                 
สีเหลือง    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
 
Current Pageid = 176